СИТЕ НАСТАНИ

Chill Day

Chill Day

9 август 2020 // 19:00 ч.

Градски парк

Вежбаме во парк

Вежбаме во парк

10 август 2020 // 19:00 ч.

Езерце

Ноќни патеки

Ноќни патеки

11 август 2020 // 19:00 ч.

Цареви кули

Вежбаме во парк

Вежбаме во парк

12 август 2020 // 19:00 ч.

Езерце

Вечер на афоризми

Вечер на афоризми

14 август 2020 // 21:00 ч.

Езерце

Chill Day

Chill Day

16 август 2020 // 19:00 ч.

Градски парк

Вечер на филм – Година на мајмунот

Вечер на филм – Година на мајмунот

17 август 2020 // 22:00 ч.

Езерце

Вечер на краткометражни филмови

Вечер на краткометражни филмови

18 август 2020 // 22:00

Езерце

Вечер на филм – Медена земја

Вечер на филм – Медена земја

19 август 2020 // 22:00 ч.

Езерце

Вечер на филм – Три дена во септември

Вечер на филм – Три дена во септември

20 август 2020 // 22:00 ч.

Езерце

Саем: Струмица на улица

Саем: Струмица на улица

23 август 2020 // 19:00 ч.

Градски парк

Вечер на поезија

Вечер на поезија

24 август 2020 // 21:00 ч.

Езерце

Летна школа за гитара

Летна школа за гитара

25 август 2020 // 22:00 ч.

Езерце

Дац и Митевски

Дац и Митевски

26 август 2020 // 22:00 ч.

Езерце

Human

Human

27 август 2020 // 20:00 и 22:00 ч.

Амфитеатар

Chill Day

Chill Day

30 август 2020 // 19:00 ч.

Градски парк

Владимир Четкар

Владимир Четкар

31 август 2020 // 22:00 ч.

Езерце

Македонски грув

Македонски грув

1 септември 2020 // 19:00 ч.

Езерце

Влатко Стефановски Трио

Влатко Стефановски Трио

2 септември 2020 // 22:00 ч.

Езерце

Дани & Friends

Дани & Friends

3 септември 2020 // 22:00 ч.

Езерце