КАМЕРЕН ОРКЕСТАР НА БИТОЛА СО ВОКАЛИТЕ ТАМАРА, НАДЕ ТАЛЕВСКА

КАМЕРЕН ОРКЕСТАР НА БИТОЛА СО ВОКАЛИТЕ ТАМАРА, НАДЕ ТАЛЕВСКА

КАМЕРЕН ОРКЕСТАР НА БИТОЛА СО ВОКАЛИТЕ ТАМАРА, НАДЕ ТАЛЕВСКА

12 Август 2022 // 20:30 ч. | Градски парк