АФОРИСТИЧКО – САТИРИЧНИ ВИБРАЦИИ И ВЕЧЕР НА ПОЕЗИЈА

АФОРИСТИЧКО – САТИРИЧНИ ВИБРАЦИИ И ВЕЧЕР НА ПОЕЗИЈА

АФОРИСТИЧКО – САТИРИЧНИ ВИБРАЦИИ И ВЕЧЕР НА ПОЕЗИЈА

30 Јуни 2023 // 21:00 | Парк / Езерце