Скопскиот брас квинтет со Queen vs. The Beatles на СОФ 2018